Blogs

Hoever zijn we?

 

Nadat het Innovatienetwerk Jeugd in mei 2018 groen licht gaf voor het ontwikkelen van ons project IkZie, is het grootste deel van de tijd in onze paln van aanpak en het opstellen van een bijbehorende begroting gaan zitten. Daarna konden we aan de slag.

 1. Opzetten van een werkstructuur
  Het team IkZie bestaat uit initiatiefnemers Mark Jonkers en Paul van der Klein, aangevuld met Jorus Rompa en Nienke Sterkens. De taakverdeling, vergaderfrequentie en een systeem voor online rapportage over de werkzaamheden werden besproken en ingevoerd.
  —-
 2. Het begeleidingsteam
  De uitwerking van het planis in november besproken met een begeleidingsteam.
  —-
 3. communicatie
  Voor een professionele uitstraling hebben we advies gevraagd van Bureau Werktuig, een organisatie met ervaring in jongerenmarketing.
  Vervolgens hebben we de styling en promotiematerialen zelf ontwikkeld met de hulp van tekenaar Mieke Driessen.
  —-
 4. Website
  Om ervaringen te delen, voorlichting te geven en een agenda van de activiteiten te publiceren moest er een website komen. De ontwikkeling daarvan is uitbesteed, de invulling kwam voor onze rekening.
  —-
 5. Jongerencafé’s en sessies ‘een paranormaal ervaringsverhaal’
  Om geïnteresseerden en lotgenoten te informeren zijn er voor jongeren enerzijds en voor ouders en professionals anderzijds voorlichtingsactiviteiten ontwikkeld, waarin de initiatiefnemer zijn persoonlijke ervaringsverhaal vertelt, vragen beantwoordt en het gesprek aangaat. Voor deze activiteit zijn door Mark Jonkers en illustratrice Mieke Driessen een zestal borden ontwikkeld als illustratie daarvan.
  Tot op heden zijn er 7 presentaties in de regio gehouden met in totaal ruim 160 enthousiaste bezoekers.
  —-
 6. Netwerk
  Doorlopend worden relevante contacten gezocht en onderhouden met mensen uit de informatie- en onderwijswereld. De bibliotheek, Fontys hogeschool en theologische faculteit zijn voorbeelden. We hopen dat deze contacten in de komende tijd ideeën en kansen opleveren om onze missie te realiseren.
  —-
 7. Community
  Eén van de belangrijke pijlers van het project IkZie is het uitwisselen en delen van ervaringen van lotgenoten. De website is daarvoor een uitgelezen platform.
  Via de blog ‘Zieja’ kunnen communityleden hun persoonlijke notities anoniem delen. We blijven lotgenoten uitnodigen hun verhaal te delen en helpen hen met redactie of door middel van een interview.
  De verzamelde ervaringen helpen ons dit fenomeen te concretiseren en beter in kaart te brengen.
  —-
 8. Het kinderboek
  Vanaf de start van ons project lag de focus op het realiseren van een kinderboek met een verhaal en illustraties, die gebaseerd zijn op werkelijke belevenissen van lotgenoten. Daartoe hebben initiatiefnemer Mark jonkers en auteur Nick van Hintum gesprekken gevoerd met lotgenoten en een bijzondere opzet ontwikkeld. Mieke Driessen zal het boek illustreren. We hopen dat het Lirafonds het boek de de presentaties mede mogelijk willen maken. De verwachte opleverdatum is september/oktober.
  —-
 9. Workshops
  De ervaringen van initiatiefnemer Mark Jonkers en de lessen die hij geleerd heeft in het daarmee omgaan vormen de basis van een aanbod aan lotgenoten. Praktische oefeningen en coaching zijn de belangrijkste ingrediënten. Binnenkort hopen we te starten met enkele kleinschalige experimenten.
  —-
 10. De stichting
  Om het project rechtspersoonlijkheid te geven is een stichting voorbereid, die in april 2019 het licht zag. De vorm is er één, waarin met name buitenstaanders het bestuur vormen en de initiatiefnemers een belangrijke controlerende rol hebben in de vorm van een raad van toezicht.

 

terug naar Onze blogs