Meer informatie

Opgroeien met een speciale begaafdheid

Er bestaat een groep jeugdigen, die te typeren is als nieuwetijdskind, HSP, kristalkind, paranormaal begaafd of vergelijkbare term. Deze jeugdigen raken in de problemen door -niet te plaatsen- overprikkeling vanuit ervaringen of beelden, die voortkomen uit hun paranormale gevoeligheid.
Hun omgeving (h)erkent hun verhaal, ervaringen en levenswijze niet of te weinig. Niet in de thuissituatie, niet op school en niet in de zorg.
Het gevolg is dat ze zich angstig voelen, zich terugtrekken, slecht slapen, zich eenzaam of niet begrepen voelen, twijfelen aan zichzelf en een laag zelfbeeld hebben. We weten vanuit onze community dat gedachten aan suïcide niet uitgesloten zijn.

‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ neemt het op voor deze groep en beoogt om –samen met hen- producten en activiteiten te ontwikkelen, waarmee meer bekendheid en begrip ontstaan bij ouders en professionals in onderwijs en zorg. Omdat ‘IkZie’ zich preventief inzet zouden onrendabele zorgkosten voor niet-passende zorg (op termijn) voorkomen kunnen worden.

Onze community / werkgemeenschap van lotgenoten staat centraal en heeft als uitgangspunt kracht te geven aan lotgenoten en de eigen kennis en ervaring in te zetten voor elkaar en anderen.

We zouden graag zien dat ook jij als opvoedprofessional in zorg, onderwijs of hulpverlening in staat bent deze kinderen en tieners tijdig te herkennen en dat je weet hoe je hen en hun ouders hierin kunt steunen.
Kijk op de agenda of neem contact op voor meer informatie.

onze missie

erkenning van jeugdigen met paranormale begaafdheid

Naar schatting lopen zo’n 3.000 onbegrepen kinderen en jongeren rond met  angsten, slapeloosheid en gevoelens van zelfdestructie. Ze ervaren beelden, stemmen, aanwezigheid van ‘entiteiten’. Ze voelen méér aan dan ze aan kunnen en worden niet begrepen en belanden in een niet passend behandeltraject.
Wij willen dat zij gezien worden en dat  hun verhaal serieus genomen wordt.

onze inzet

We willen professionals in onderwijs en zorg informeren.

Er komt meer en meer bekendheid over en begrip voor kinderen en jongeren, die hoogsensitief zijn. Een deel van hen is paranormaal begaafd. Zij kenmerken zich door overprikkeling vanwege beelden voortkomend uit paranormale begaafdheid. Hun verhaal, ervaringen en levenswijze worden echter niet of te weinig (h)erkend. Gevolgen zijn angsten, terugtrekken, slapeloosheid, eenzaamheid, niet begrepen voelen, twijfel aan zichzelf en een laag zelfbeeld. In het uiterste geval is suïcide niet uitgesloten.

Zolang deze jeugdigen – en hun ouders – nog niet beschikken over een wereldbeeld dat waarde en betekenis geeft aan hun bijzondere gaven, is er herkenning en speciale ondersteuning nodig.

Kinderen, die worstelen met hun paranormaliteit zijn herkenbaar aan slapeloosheid, overprikkeling, stress en/of verwardheid. Er zijn veel voorbeelden van kinderen die zichzelf opsluiten. In een enkel geval worden ze door klasgenoten buitengesloten omdat hun gedrag ongebruikelijk is en hun verhalen ongeloofwaardig zijn.
Voor ze het beseffen hebben ze een label opgeplakt gekregen van ADD, ADHD of een andere autismespectrum stoornis.

Het helpt als er in de omgeving mensen zijn, die beseffen dat er méér aan de hand kan zijn.

Tieners en jongeren onderzoeken en experimenteren. Het paranormale en de griezelige geestenwereld is voor hen een spannend onderwerp.
Er zijn ook jongeren, die daar vèr van blijven. Dat kunnen jongeren zijn, die daar slechte ervaringen mee hebben. Verschijningen, angsten of zelfs beïnvloeding van buitenaf kunnen het evenwicht en de autonomie van deze jongeren flink aantasten!

Het helpt om in een veilige omgeving in gesprek te gaan en hun beleving serieus te nemen.