Meer informatie

Onze activiteiten
We zoeken herkenning en erkenning van jeugdigen met een paranormale gevoeligheid. Erkenning en herkenning van hun manier van leven en hun manier om daarmee om te leren gaan. De enige manier om dat te doen is te luisteren en hun ervaringen en lessen te delen met anderen. Met lotgenoten, met opvoeders en met begeleiders. Dat doen we als volgt.

 

Een community
Onze ervaringen met lotgenoten, ouders en professionals in bijeenkomsten, interviews en gesprekken hebben ons veel gebracht. Ze laten zien dat het bijeen brengen van lotgenoten de broodnodige emotionele ruimte en verlichting bieden voor betrokkenen. Er is de nodige herkenning in elkaars ervaringen en veel verhalen blijken gelijkluidend. Dit en de manier waarop een ieder daarmee omgaat leiden uiteindelijk tot ervaringskennis en praktische tools. Dat is dan ook de basis voor onze voorlichting, informatie, advies en producten, waarmee wij het thema bij een breder publiek op de kaart zetten.
Dit alles maakt van de community een werkgemeenschap, die ook voor betrokkenen stimulerend werkt en er aan bijdraagt een plaats te geven aan deze bijzondere begaafdheid.

.

Een productlijn
Het gegeven dat de ervaringen van mensen met paranormale begaafdheid veel overeenkomsten vertonen leidt tot het voornemen deze overeenkomsten te gebruiken bij het realiseren van o.a. een prentenboek voor jongere kinderen (en hun ouders). De verhalen en beelden zouden de lezers helpen om hun eigen ervaringen te duiden en betekenis te geven en, breder dan dat, daarmee het thema op de kaart te zetten.
In de toekomst willen we meer van dit soort producten gaan ontwikkelen.

.

Onze dienstverlening
De ervaringsdeskundigheid en kennis van mensen in de community is uiterst waardevol. Aangevuld met externe consultatie en onderzoek, vormen deze de bron van activiteiten zoals advies, voorlichting en informatie aan jeugd, ouders en professionals. Zij weten als geen ander op welke manier je deze gevoeligheid je in de weg kan zitten, maar ook hoe je dit kunt inbedden in je dagelijks leven. De uitwisseling van deze ervaring kan leiden tot praktische lessen, consultatie en advies aan de doelgroepen. Of community leden dat ook zelf gaan uitvoeren zal afhangen van (de ontwikkeling van) hun zelfredzaamheid en hun ambities.

Activiteiten

door | okt 20, 2018