bibliotheek

Sjaak Körver over ons project

Sjaak is universitair hoofddocent aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg. Naar aanleiding van ons gesprek op 21 januari schreef hij onderstaande notitie.

.

“Het was voor mij een verrassend gesprek – met de vertegenwoordigers van de Stichting ‘Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet’. In onze samenleving is het niet zo vanzelfsprekend om te spreken over ervaringen die als paranormaal worden geduid, zeker niet door jongeren. Het woord ‘paranormaal’ wil zeggen dat het om ervaringen gaat die niet passen bij wat in onze westerse, wetenschappelijke cultuur als normaal wordt beschouwd. Het zijn ervaringen ‘naast’ de zogenaamde normale ervaringen. Terwijl die paranormale ervaringen wel degelijk deel uitmaken van onze werkelijkheid. Daar getuigen al die verhalen op website van, en elders in de literatuur. Je zou ook kunnen zeggen dat ons begrip van de werkelijkheid tekortschiet om deze paranormale ervaringen te kunnen interpreteren.

Wat me uit het gesprek is bijgebleven is dat mensen, als kind al, alleen staan met dit soort ervaringen. Ofwel deze ervaringen worden afgedaan als onzin of fantasie, ofwel in medische of psychiatrische termen verklaard. Er ontbreekt een gemeenschappelijke taal voor deze ervaringen. Wat er dan gebeurt is dat mensen een eigen wereld scheppen die apart blijft van de normale wereld (zie bijvoorbeeld alles wat gebeurt rondom paranormale beurzen en markten), of dat mensen gaan zoeken naar woorden die maatschappelijk aanvaard worden (bijv. de ervaringen proberen te verklaren met woorden als ‘hoogsensitiviteit’).

Het doel van de stichting om een ontmoetingsplek voor mensen met vergelijkbare ervaringen te bieden en om hulpverleners te informeren over de aard en inhoud van deze ervaringen (los van een medische diagnose) is bijzonder te prijzen.

In het moderne onderzoek naar spiritualiteit blijkt hoe breed het spectrum van spiritualiteit is (zie bijv. de publicatie van Suzette van IJssel). Daaruit blijkt ook dat wat in christendom vaak als volksdevotie wordt beschreven (engelen, wonderen, contacten met heiligen en voorouders, symbolen, medailles, rituelen) grote verwantschap vertoont met wat mensen tegenwoordig onder de noemer van paranormale ervaringen beschrijven.

Sjaak Körver, 9 juli 2019″